Niedługo Chrzest!

Wkrótce Chrzest

PAN JEZUS POWIEDZIAŁ :

Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony”. (Ew. Mk.16:15-16).

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”. (Ew. Mt.28,19-20).

TO JEGO NAJWAŻNIEJSZE POLECENIE SKIEROWANE DO UCZNIÓW PRZED JEGO ODEJŚCIEM do Nieba !

Czyńcie ludzi Moimi Uczniami chrzcząc ich i ucząc ich, powiedział Chrystus.

W jaki sposób te słowa wypowiedziane 2 tys. lat temu dotyczą Mnie dzisiaj ?

Jak bardzo są istotne ? Jak wielka jest ich ranga ?

Jak wiele zależy w moim życiu od właściwego ich zrozumienia ?

Tego typu pytań jest zapewne więcej.

Dlatego pragnę Cię zaprosić na cotygodniowe spotkania, w każdy czwartek o 20.00 w kancelarii kościoła pt. „Porozmawiajmy o Chrzcie”.

Bardzo serdecznie zapraszam i z wielką radością oczekuje na ciebie.

 

Pastor Piotr Grzesiek

 
 
 

Social media

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony.

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga, oddanymi Mu i kochającymi zarówno Jego, jak i naszych bliźnich. Stanowimy część ogromnego, powszechnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa.

Na tych stronach pragniemy przybliżyć Ci nasze doświadczenia codziennego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i być może pomóc w znalezieniu miejsca, w którym możesz wespół z innymi wierzącymi poznawać jak wielki jest Bóg.  Więcej o nas ...