Fundamenty Chrześcijańskiego Życia – tematy :

Wstęp, koniecznośc fundamentów

 1. Bóg Ojciec

 2. Jezus Chrystus

 3. Duch Święty

 4. Biblia

 5. Kościół

 6. Zbawienie

 7. Modlitwa i Post

 8. Aniołowie, szatan, demony

 9. Powtórne przyjście Chrystusa

 10. Wiara

 11. Uczniostwo

 12. Uwielbienie

 13. ofiarność

 14. Pobożność

 15. Chrześcijańskie szafarstwo

 16. Rozpoznawanie Bożej woli

 17. Małżeństwo / rodzina

 18. Kim jestem w Chrystusie

 19. Chrzty

 20. Znaczenie ofiary i krzyża Chrystusa

 21. Pokusy, próby, doświadczenia

 22. Świętość i czystość

 23. Bojaźń Boża

 24. Wierność, cierpliwość, wytrwałość

 25. Gorliwość, męstwo, odwaga

 26. Odpowiedzialność

 27. Gościnność

 28. Czynienie dobra / dobre uczynki

 29. Panowanie nad sobą / charakter

 30. Moja relacja, mój czas z Bogiem

 31. Dary łaski, Ducha Św.

 32. Owoc Ducha Św.

 33. Talenty

 34. Dyscyplina

 35. Relacje międzyludzkie

 36. Przebaczenie

 37. Posłuszeństwo

 38. Wzrost, rozwój

 39. Osobista ewangelizacja

 40. Królestwo Boże

 41. Praca / odpoczynek

 42. Życiowa/ duchowa równowaga   

 
 
 

Social media

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony.

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga, oddanymi Mu i kochającymi zarówno Jego, jak i naszych bliźnich. Stanowimy część ogromnego, powszechnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa.

Na tych stronach pragniemy przybliżyć Ci nasze doświadczenia codziennego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i być może pomóc w znalezieniu miejsca, w którym możesz wespół z innymi wierzącymi poznawać jak wielki jest Bóg.  Więcej o nas ...