WYKAZ PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH

 

 1. Przypowieść o soli (Mt 5,13; Mk 9,50; Łk 14,34-35)

 2. Przypowieść o światłości (Mt 5,14-16; Mk 4,21-22; Łk 8,16-17; 11,33-36) .

 3. Przypowieść o dobrych darach Ojca (Mt 7,9-11; Łk 11,11-13)

 4. Przypowieść o budowniczych domu (Mt 7,24-27; Łk 6,47-49)  

 5. Przypowieść o nowej łacie i młodym winie (Mt 9,16-17; Mk 2,21-22; Łk 5,36-38)  

 6. Przypowieść o dzieciach na rynku (Mt 11,16-19; Łk 7,31-35

 7. Przypowieść o siewcy (Mt 13,1-9.18-23; Łk 8,4-8.11-15)  

 8. Przypowieść o chwaście w pszenicy (Mt 13,24-30.36-43)  

 9. Przypowieść o gorczycy i zakwasie (Mt 13,31-33; Mk 4,30-32; Łk 13,18-21)  

 10. Przypowieść o skarbie i perle (Mt 13,44-46)

 11. Przypowieść o sieci (Mt 13,47-50)  

 12. Przypowieść o gospodarzu (Mt 13,51-52)  

 13. Przypowieść o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18,23-35)  

 14. Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16)  

 15. Przypowieść o synach w winnicy (Mt 21,28-32)  

 16. Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21,33-46; Mk 12,1-12; Łk 20,9-19)  

 17. Przypowieść o uczcie weselnej (Mt 22,1-14; Łk 14,15-24)  

 18. Przypowieść o drzewie figowym (Mt 24,32-35; Mk 13,28-29; Łk 21,29-31)  

 19. Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym (Mt 24,45-51; Łk 12,41-48)  

 20. Przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)  

 21. Przypowieść o powierzonym majątku (Mt 25,14-30; (Łk 19,11-27)  

 22. Przypowieść o owcach i kozłach (Mt 25,31-46)  

 23. Przypowieść o zasiewie (Mk 4,26-29)  

 24. Przypowieść o czujności (Mk 13,35-37; Łk 12,35-40)  

 25. Przypowieść o wierzycielu i dłużnikach (Łk 7,41-43)  

 26. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37)  

 27. Przypowieść o natrętnym przyjacielu (Łk 11,5-8)  

 28. Przypowieść o bogatym głupcu (Łk 12,16-21)  

 29. Przypowieść o nieurodzajnym figowcu (Łk 13,6-9)  

 30. Przypowieść o skromności i bezinteresowności (Łk 14,7-14)  

 31. Przypowieść o budowniczym i królu (Łk 14,28-33)  

 32. Przypowieść o owcy i monecie (Mt 18,12-14; Łk 15,1-7.8-10)

 33. Przypowieść o miłosiernym ojcu i synach (Łk 15,11-32)  

 34. Przypowieść o obrotnym zarządcy (Łk 16,1-9)  

 35. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31)  

 36. Przypowieść o nieużytecznym słudze (Łk 17,7-10)  

 37. Przypowieść o wytrwałej wdowie (Łk 18,1-8)  

 38. Przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18,9-14)  

 
 
 

Social media

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony.

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga, oddanymi Mu i kochającymi zarówno Jego, jak i naszych bliźnich. Stanowimy część ogromnego, powszechnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa.

Na tych stronach pragniemy przybliżyć Ci nasze doświadczenia codziennego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i być może pomóc w znalezieniu miejsca, w którym możesz wespół z innymi wierzącymi poznawać jak wielki jest Bóg.  Więcej o nas ...