Nasza Historia

historia1Rozpoczęło się od spotkań grupki ludzi, mieszkańców Raciborza, którzy byli członkami Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (Z.K.E.*) w Głubczycach. Spotykali się systematycznie w prywatnym domu tworząc tzw. Placówkę zboru głubczyckiego. Formalnie placówka została zarejestrowana w roku 1971, przy ul. Wesołej w Raciborzu (Ocice). Pierwszym opiekunem placówki był Grzegorz Muszczyński, późniejszy pastor w Głubczycach. Gdy liczba członków i sympatyków religijnych spotkań osiągnęła liczbę 15 (wymaganą przez Wydział ds. Wyznań ), wtedy Rada Zboru w Głubczycach podjęła decyzje o przekształceniu Placówki w samodzielny Zbór. Na nadzwyczajnym spotkaniu 26 lutego 1980 roku, w jednym z mieszkań przy ul. Winnej w Raciborzu, wybrano Radę Zboru z jej przewodniczącym Bronisławem Zapotocznym.

Powyższa decyzja została pozytywnie przyjęta przez Prezydium Rady ZKE i przekazana do akceptacji Wydziałowi ds. Wyznań w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, który w swoich pismach z dnia 23 i 24.04. 1980 roku nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Oznaczało to prawne usankcjonowanie istnienia Zboru (Kościoła) w Raciborzu.

historia2

W listopadzie 1983 roku zakupiono budynek przy ul. Londzina w Raciborzu, celem zaadaptowania go na budynek sakralny  nowopowstałego zboru. Remont budynku, z przerwami, trwał kilka lat. Pierwsze nabożeństwo odbyło się w nim we wrześniu 1989 roku.
W swoim początkowym okresie zbór przeżywał wiele trudnych chwil. Po części związane były one z remontem zakupionego budynku – brak funduszy i problemy z zakupem materiałów budowlanych (takie to były czasy !), a po części z trudnością wypracowania wspólnej wizji pracy kościoła i jego rozwoju.

W roku 1987 Rada Ugrupowania Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (Ch.W.E. - jedno z ugrupowań ZKE, do którego należeliśmy) postanowiła ustanowić w raciborskim zborze nowego pastora.

historia7Został nim Andrzej Czech, członek zboru w Gliwicach. Przekazanie obowiązków duszpasterskich nowemu pastorowi przez Bronisława Zapotocznego, dotychczasowego pastora, nastąpiło na nadzwyczajnym spotkaniu członków zboru 05 czerwca 1987 roku, w obecności przewodniczącego Ugrupowania Ch.W.E. Tadeusza Gawła i pastora zboru gliwickiego Korneliusza Wojnara. Zbór pod nowym kierownictwem zaczął się powoli, choć nie bez przeszkód stabilizować. Miejscem niedzielnych nabożeństw stało się prywatne mieszkanie przy ul. Podwale. Kontynuowaliśmy także remont wspomnianego już wyżej budynku przy ul. Londzina. Dwa lata później, we wrześniu 1989 roku budynek był wyremontowany w stopniu umożliwiającym przeprowadzanie w nim niedzielnych zgromadzeń, a w wyremontowanym mieszkaniu na I piętrze zamieszkała rodzina pełniąca obowiązki gospodarza obiektu. W listopadzie 1992 roku, z przyczyn administracyjnych budynek został sprzedany jednemu z raciborskich przedsiębiorców i jednocześnie zakupiliśmy nowy budynek przy ul. Cecylii, który jest naszą siedzibą po dzień dzisiejszy.

historia6Istotnym wydarzeniem w życiu kościoła była powódź w lipcu 1997 roku. Woda zniszczyła wiele z dotychczasowej pracy, zalała bowiem piwnice budynku i parter do wysokości ok. 1 metra. Oprócz szkód materialnych powódź była tez dla nas dużym doświadczeniem duchowym. Dzięki łasce Bożej społeczność kościelna wyszła z tego doświadczenia zwycięsko. Przystąpiliśmy niemal natychmiast do odbudowy zalanego przez powódź obiektu, a wiosną następnego roku zaczęliśmy zaplanowaną już przed powodzią, rozbudowę budynku kościelnego. Remont dotychczasowego obiektu oraz pierwszy etap rozbudowy ukończyliśmy w grudniu 1998 roku. Stało się to możliwe dzięki wielkiej ofiarności naszych członków i przyjaciół oraz znaczącej pomocy z zewnątrz, która napłynęła z różnych stron jako wsparcie dla powodzian.

Przez te wszystkie lata prowadziliśmy pracę ewangelizacyjną. Były to różnego rodzaju spotkania w budynku kościoła oraz w obiektach publicznych ( w domach kultury).

pastor piotr2W roku 1992 rozpoczęliśmy na szeroką skalę pracę wśród ludzi uzależnionych. Znaczącym wydarzeniem było ustawienie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji namiotu na ok. 300 osób i przeprowadzenie w nim serii spotkań o tematyce uzależnień. Wzięła w nim udział młodzież z różnych raciborskich szkół.  W ostatnich latach praca ewangelizacyjna została rozszerzona o ludzi ze sfer biznesu i zarządzania, przez organizowanie konferencji i kolacji biznesowych z udziałem międzynarodowych mówców chrześcijańskich.  Dzięki różnorodnej pracy ewangelizacyjnej nasza społeczność systematycznie się rozwija.

Po wielu staraniach udało się w 2008 roku kupić teren sąsiadujący z naszym kościołem. W 2009 roku rozpoczęliśmy prace budowlane, związane z budową dużej sali nabożeństw z funkcją konferencyjną na blisko 500 miejsc. W trakcie realizacji tego projektu w 2011 roku dotychczasowy pastor Andrzej Czech przekazał urząd pastorowi Piotrowi Grześkowi, który wcześniej, przez 18 lat był pastorem w Żorach. Pastor Andrzej Czech pozostał w służbie kościołowi w urzędzie Pastora Seniora.

Dzięki ofiarności członków i sympatyków naszego kościoła w 2013 roku udało sie dokończyć budowę i w kwietniu tego roku odbyło sie uroczyste otwarcie nowej sali, na którym gościliśmy wielu znakomitych gości wśród których nie zabrakło biskupa - prezbitera naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce - Marka Kamińskiego, pastorów wielu zaprzyjaźnionych zborów oraz włodarzy naszego miasta i powiatu. Nowa sala, jako jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce służy lokalnej społeczności i mieszkańcom Raciborza w budowaniu wzajemnych więzi i żywej relacji z Bogiem. Konferencje i koncerty, również o charakterze ponadlokalnym są kolejną okazją do zadbania o rozwój relacji małżeńskich, rodzinnych i przyjaźni, a także osobistego wzrostu i godziwej rozrywki w gronie ludzi kochających Jezusa Chrystusa.

sala 640


* Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ZKE)  - istniejąca od 1947 do 1988 roku federacja polskich protestanckich wyznań ewangelicznych, zarówno o charakterze zielonoświątkowym jak i niezielonoświątkowym, utworzona pod naciskiem władz państwowych.

 
 
 

Social media

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony.

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga, oddanymi Mu i kochającymi zarówno Jego, jak i naszych bliźnich. Stanowimy część ogromnego, powszechnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa.

Na tych stronach pragniemy przybliżyć Ci nasze doświadczenia codziennego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i być może pomóc w znalezieniu miejsca, w którym możesz wespół z innymi wierzącymi poznawać jak wielki jest Bóg.  Więcej o nas ...