Misja i Wizja

 naszkosciol Nasz Kościół 3c

Nasza Misja

:: Mieć wpływ na otoczenie – w szczególności zmieniać nasze miasto, naród i świat, budować poszczególne osoby, rodziny i Królestwo Boże.

Nasza Wizja

:: Budować żywy Kościół tworzący wspólnotę ludzi wierzących na ziemi raciborskiej, przez służbę, pomoc i wsparcie, organizując nabożeństwa, spotkania i grupy dające wzrost duchowy.

:: Rozwijać Kościół bez murów i sztywnych ram, docierający do wszystkich dziedzin życia i grup społecznych, niosący ludziom Ewangelię o żywym Bogu – Jezusie Chrystusie.

:: Tworzyć Kościół który pozwala osiągać co nieosiągalne, świadczy o rzeczach niezwykłych, współczuje, niesie miłość niekochanym, leczy i łagodzi ból, daje nadzieję w czasie bez nadziei, ożywia to co martwe i staje się przyjacielem nieprzyjaciół.

Nasz Kościół

:: Wspólnota ludzi wierzących pełna Bożej łaski dla siebie nawzajem i dla każdego kto zechce przyłączyć się do społeczności, by każdy mógł doznać niezasłużonej dobroci Bożej i przez osobiste spotkanie się z Chrystusem mógł usłyszeć Jego ciągle aktualne słowa: … I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.(Ew. Jana 8,11). Doświadczenie Bożej łaski kojarzy się nam nie tylko z przebaczeniem grzechów ale z otrzymaniem mocy, by wyrwać się spod panowania grzechu.

:: Żywy dowód mocy Ewangelii Chrystusa. Skupiamy się nie tylko na teoretycznych rozważaniach na temat życia religijnego, nawet gdyby ta teoria miała być piękna i wzniosła, ale swoim życiem świadczymy o żywym Chrystusie, który zmienia nasze życie.  Podobni do Chrystusa w swoim codziennym życiu, bo Jego piękno jest widoczne w nas. Kto jest w łączności z Chrystusem, ten staje się nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a powstało nowe (2Kor. 5,17).

:: Kościół w którym ludzie doświadczają fizycznego uzdrowienia. To do miejsca (sadzawki) zwanego po hebrajsku Betezda (tłum. jako "dom łaski") przyszedł Jezus i uzdrowił człowieka, który chorował 38 lat, bo leżał sparaliżowany: … Mówi mu Jezus: - Wstań, weź swoje nosze i chodź!  I natychmiast ten człowiek wyzdrowiał, wziął nosze i chodził. (Ew. Jana 5, 1 – 8).  Wszyscy potrzebujemy Boga, który pomaga nam żyć. Potrzebujemy  Boga, który działa w odpowiedzi na nasze modlitwy, Boga, który okazuje łaskę znajdującym się w potrzebie.

 
 
 

Social media

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony.

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga, oddanymi Mu i kochającymi zarówno Jego, jak i naszych bliźnich. Stanowimy część ogromnego, powszechnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa.

Na tych stronach pragniemy przybliżyć Ci nasze doświadczenia codziennego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i być może pomóc w znalezieniu miejsca, w którym możesz wespół z innymi wierzącymi poznawać jak wielki jest Bóg.  Więcej o nas ...