Dzieci

System wartości człowieka kształtuje się w dzieciństwie. Zasady wpojone i zakorzenione głęboko w sercu w pierwszych latach życia pozostają na zawsze. Nauczanie biblijne ma zasadniczy wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, zarówno umysłowy jak i społeczny, ale przede wszystkim duchowy. Z tego też względu katechizacja dzieci jest istotnym elementem działalności i Naszego Kościoła.

„Ale Jezus przywołał je do siebie i powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im. Takich jest bowiem królestwo Boże.”

Łuk. 18,16

Zachęcamy do brania udziału w lekcjach religii prowadzonych w naszym Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy i inspirujący dla dzieci, w oparciu o materiały i pomoce dostosowane do wieku uczniów w poszczególnych grupach. Materiały, z których korzystamy są zatwierdzone przez MEN. Nauczanie biblijne dzieci i młodzieży prowadzimy w ramach systemu oświaty na mocy rozporządzenia MEN z dnia 14.04.1992 ze zmianami), Ustawy z dnia 20.02.1997 o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254). Daje nam to możliwość wystawiania ocen, które są wpisywane na świadectwie szkolnym ucznia.

Spotkania prowadzone są w 7 grupach obejmujących dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej i odbywają się w budynku kościoła. Łącznie w edukacji uczestniczy około 70 dzieci, nie tylko członków naszego kościoła, ale i innych zainteresowanych szerszą edykacją religijną swoich pociech. W pracę z dziećmi jest zaangażowanych około 14 opiekunów i nauczycieli religii.

Organizujemy wycieczki, półkolonie, spotkania okolicznościowe, przedstawienia, warsztaty plastyczne, kiermasz świąteczny itp. Te różnorodne formy działania dają możliwość do odkrycia zdolności, talentów, predyspozycji i rozwijania zainteresowań każdemu dziecku (a często i rodzicom :).

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron (Aktualności i Galerie), na których informujemy o różnych przedsięwzięciach i prezentujemy osiągnięcia naszych dzieci i uczniów.

 
 
 

Social media

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony.

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga, oddanymi Mu i kochającymi zarówno Jego, jak i naszych bliźnich. Stanowimy część ogromnego, powszechnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa.

Na tych stronach pragniemy przybliżyć Ci nasze doświadczenia codziennego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i być może pomóc w znalezieniu miejsca, w którym możesz wespół z innymi wierzącymi poznawać jak wielki jest Bóg.  Więcej o nas ...