Młodzież

Jesteśmy Kościołem wielopokoleniowym, a dzieci i młodzież to nasza przyszłość. Młodzi ludzie są szczególnie ważni, gdyż to oni już wkrótce nas zastąpią. Oto co sami o sobie piszą:

„Jesteśmy (prawie;) normalną młodzieżą. Chodzimy do szkoły, spotykamy się ze znajomymi … coś nas jednak różni od innych. Poprawnie byłoby powiedzieć „Ktoś” nie „coś” - to Jezus! Pragniemy w ciekawy sposób opowiadać o Jezusie, doświadczać go w swoim życiu. Chcemy być wzorem prawdziwych chrześcijan, aby nasze otoczenie widziało w nas Jezusa. Poznajemy Słowo Boże, aby wiedzieć jak żyć. ”

„Mamy swój zespól muzyczny! W każdy piątek spotykamy się i wielbimy Boga przez muzykę, śpiew, modlitwę. Dużo rozmawiamy, dyskutujemy na wszystkie interesujące nas zagadnienia. Też się bawimy; ogólnie jest wesoło, przyjaźnie, czasem poważnie. Można nawet zjeść coś dobrego ;-).”

„Jesteśmy otwarci na nowe znajomości. Prawie zawsze jest ktoś nowy. Najczęściej to nasi koledzy i koleżanki ze szkoły.”

„Razem przeżywamy swoje radości i smutki, sukcesy i porażki. Uczymy się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak nie zatracić własnej tożsamości w tak zagmatwanym świecie.”

„Jeździmy na konferencje, zloty, obozy, wycieczki. Chodzimy do kina, na basen czy zimą na łyżwy. Ostatnio niektórzy z nas weszli w wiek 18-stek, co uczciliśmy oczywiście na wesoło.”

Na nasze spotkania zapraszamy głównie do budynku Naszego Kościoła (w okresie wakacji może być nieco inaczej). Mamy do dyzpozycji kilka sal, sprzęt muzyczny, scenę i ... pełno ciekawych pomysłów!

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi - ciekawych, ciekawskich i poszukujących.

Nasz Kościół prowadzi także nauczanie katechezy dla młodzieży w ramach systemu oświaty, za które wystawiane są oceny z religii, wpisywane na świadectwo szkolne. Po prostu można chodzić do nas na lekcje religii i oceny mieć na świadectwie.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszą panią katechetką: Kasia Fandrejewska, tel. 32 415 86 84

1 List Jana 2 : 14-17 - Biblia Tysiąclecia

(14) ... napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście Złego. (15) Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. (17) Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

 
 
 

Social media

Cieszymy się, że odwiedziłeś nasze strony.

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga, oddanymi Mu i kochającymi zarówno Jego, jak i naszych bliźnich. Stanowimy część ogromnego, powszechnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa.

Na tych stronach pragniemy przybliżyć Ci nasze doświadczenia codziennego życia w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i być może pomóc w znalezieniu miejsca, w którym możesz wespół z innymi wierzącymi poznawać jak wielki jest Bóg.  Więcej o nas ...